Интервю с Аждар Куртов, главен редактор на списание "Проблеми на националната стратегия", издавано от РИСИ

Мы в СМИ

Аждар Куртов, главен редактор на списание "Проблеми на националната стратегия", издавано от РИСИ, с коментар за изказванията на Ердоган относно Лозанския договор. Има ли място България в Евразийския икономически съюз?

Болгария